Nowe certyfikaty

W związku z potrzebą odnowienia certyfikatów systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001, 14001 i 18001, zostały zaimplementowane poprawki z aktualnych wersji norm. Główne zmiany w stosunku do poprzednich wydań to większy nacisk na system zarządzania, zarządzanie ryzykiem i badanie rynku.