Nowy projekt w Södertälje

Radscan uzyskał kontrakt na nowy układ odzysku ciepła dla nowego kotła P1 w Iglestaverket. Ten kocioł będzie opalany mieszanką “bränslekross” (odpady przemysłowe) oraz odpadami gumowymi. Układ odzysku dostarczy ponad 10MW ciepła. Planowany montaż w lecie 2019, odbiór – jesienią 2019.