Huvudkomponenter levererade Lahti

Idag har en viktig milstolpe passerats i vårt projekt i Lahti. Skrubbertorn och kondensor är lyfta på plats.