Byte av rökgaskylare

Under hösten utför Radscan byte av utrustning för kondensering åt Falu Energi & Vatten AB. Leveransen består av kondensor och nödvändig kringutrustning samt erforderlig rivning samt återbyggnation av befintlig utrustning. Anläggningen ska vara i drift till årsskiftet 2018/2019.