Reco-EXA till SCA

För första gången på mycket länge levererar Radscan en Reco-EXA. Denna kondensor är väl lämpad för mycket smutsiga gaser och passar därför mycket bra för SCAs pelletsfabrik i Härnösand. Anläggningen ska stå färdig till 1 maj 2018.