Projekt na Litwie

Projekt na Litwie
Po raz pierwszy niemiecka firma Standardkessel Baumgarte zdecydowała się na zakup system nawilżania dla swojego kotła biomasowego i wybrała Radscan jako dostawcę. Dwa nawilżacze będą dostarczone do Kowna na Litwie w listopadzie 2018.