Wzmocnienie grupy projektowej

By sprostać wzrastającej ilości zamówień do naszego zespołu projektowego zatrudniliśmy nową projektantkę Åsa Hillman, która wcześniej pracowała dla FVB i ABB.