Vattenrening till Enköping

ENA Energi AB installerar ny kondensatrening för kondensat från befintlig kondensering. Radscan levererar ultrafiltrering och omvänd osmos. Anläggningen planeras vara i drift till årsskiftet 2017/2018.