System uzdatniania wody dla Enköping

ENA Energi AB instaluje nowy układ oczyszczenia kondensatu z istniejącego układu kondensacji. Radscan jest odpowiedzialny za dostarczenie UF i RO. Instalacja  być  uruchomiona na przełomie 2017/2018 roku.