Nowy projekt w Finlandii

W dniu dzisiejszym podpisana została umowa między Radscan AB, a Lahti Energia Oy. W ciągu najbliższych trzech lat wybudujemy wspólnie nową instalację. W zakres powierzony Radscan wchodzi układ odzysku ciepła z kondensacji spalin wraz z układem nawilżania powietrza spalania oraz układ oczyszczania kondensatu/wody - do jakości wody kotłowej.