Kondensacja spalin dla Gardemoen

Na zlecenie firmy Bionomen Radscan dostarcza układ kondensacji spalin dla dwóch kotłów w Ciepłowni Gardemoen. Całkowita moc kotłów to 11 MW. Rozpoczęcie montażu czerwiec 2017, przekazanie do eksploatacji listopad 2017.