Projekt till Jernforsen

Till Jernforsen Energi System AB, med slutkund Alingsås Energi AB levererar Radscan en rökgaskylare samt vattenrening. Montage sommaren 2017 och övertagande våren 2018.