Radscan förvärvar M.E. Solutions AB

Radscan AB har idag förvärvat M. E. Solutions AB.
 
M.E. Solutions AB är idag teknikledande inom installationer av miljösystem i den marina sektorn.
 
Likheterna mellan bolagen är flera, tillsammans räknar vi med att bli ännu starkare och utveckla vårt gemensamma erbjudande till våra kunder ytterligare.
 
Läs mer om M. E. Solutions AB på www.mesab.eu