Förnyade Certifikat

Vi har idag erhållit förnyade certifikat beträffande ledningssystemet och innefattar följande standarder.
 
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
 
I denna utgåva innefattas även systerbolaget Radscan Industriservice samt dotterbolaget Radscan Intervex Polska Sp z.o.o