Kontrakt i Eskilstuna

Vi har idag tecknat kontrakt med Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö . Syftet är tungmetallavskiljning för Rökgaskondensat.