Technologia Radscan Intervex – Więcej czystego ciepła, wody i powietrza w Białymstoku

Z dumą możemy ogłosić, że 23 lutego 2015 roku pierwsza w Polsce instalacja odzysku ciepła z kondensacji spalin, podkreślmy technologia Radscan Intervex, została uroczyście przekazana do eksploatacji. Z tej okazji w elektrociepłowni w Białymstoku należącej do Enea Wytwarzanie, gdzie ta innowacyjna instalacja rozpoczęła pracę, zgromadziło się szerokie grono osób nie tylko reprezentujących obie strony zrealizowanego przedsięwzięcia – Inwestor, Wykonawcy, ale również przedstawicieli szwedzkiego rządu z Departamentu Ochrony Środowiska oraz Szwedzkiej Ambasady. Przemawiając podczas spotkania Ambasador Szwecji ds. Ekologii Jan Olsson, zwrócił uwagę, na coraz ściślejszą współpracę polsko-szwedzką w dziedzinie ochrony środowiska: „Wspólny projekt ENEA i Radscan Intervex w Białymstoku to duży sukces. Udowadnia, że dobra technologia i wytrwałość to udane połączenie, a także cenna lekcja robienia biznesu razem” - zauważył. W czasie sympozjum głos zabrał również Prezes Zarządu ENEA Wytwarzanie Krzysztof Sadowski. W swoim wystąpieniu podkreślił, że to pierwsza taka instalacja w Polsce zbudowana na skalę przemysłową jedocześnie dodając: „Zbudowaliśmy ją opierając się na doświadczeniach naszych partnerów ze Szwecji. Technologia pozwala zwiększyć produkcję ciepła z kotła biomasowego bez dodatkowego zużycia paliwa. Dzięki inwestycji w nowoczesny system odzysku ciepła, ENEA Wytwarzanie znacznie zredukowała emisję zanieczyszczeń do atmosfery, jednocześnie zwiększając całkowitą sprawność elektrociepłowni”. Podkreślenia również wymaga fakt, że całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem, z osiągniętym pozytywnym wynikiem pomiarów parametrów gwarantowanych, zapewniając wzrost sprawności wytwarzania i efektywności energetycznej całego systemu. „Od wielu lat pracujemy w naszym zespole na sukces, który zawdzięczamy w dużej mierze doświadczeniu zebranemu na blisko 100 zrealizowanych inwestycjach. Już widzimy, że tym białostockim projektem wzbudziliśmy zainteresowanie wielu inwestorów w kraju i u naszych najbliższych sąsiadów, i to nie tylko spalających biomasę, ale i inne wilgotne paliwa, jak chociażby odpady komunalne” – powiedział Andrzej Nowicki, Dyrektor Radscan Intervex Polska Sp. z o.o., „…trudno się dziwić takiemu zainteresowaniu patrząc na osiągnięte parametry techniczne i ekonomiczne. Bowiem z kotła biomasowego, przypomnijmy o nominalnej mocy termicznej ok. 80 MW, uzyskujemy kolejne 20 MW ciepła, a maksymalna odnotowana wartość wynosiła nawet 25MW. Tyle w przybliżeniu wynosi zapotrzebowanie na moc systemu ciepłowniczego Łęczycy, a Mławie zamieszkałej przez ok. 30 000 tys. mieszkańców ta moc pozwoli zaspokoić prawie połowę całkowitego zapotrzebowania na ciepło w sezonie grzewczym. Dodatkowa cała inwestycja spłaca się w 2,5 roku” - dodał.  

Wyjściowe parametry technologiczne:
-          Moc cieplna kotła                                                                                          80 MW
-          Temperatury powrotu wody sieciowej                                                48°C
-          Wilgotność spalin                                                                                          22%
-          Przepływ spalin suchych                                                                           130 000 Nm3/h
-          Czas pracy systemu                                                                                      5 730 h

Odzysk ciepła
-          Gwarantowany odzysk                                                                                18,69 MW
-          Maksymalny odzysk                                                                                      25,4 MW
-          Ilość odzyskanej energii                                                                              107 000 MWh

Odzysk oczyszczonego kondensatu - technologia membranowa
-          13 m3/h – czystej wody

Dane ekonomiczne
-          Nakłady łącznie                                                                                              27,7 mln PLN
-          Przychód rocznie                                                                                           11,6 mln PLN
-          SPBT                                                                                                                    2,5 lat