Övertagande Karlstad

Projektet i Karlstad är nu överlämnat till kund. Radscan tackar för ett gott samarbete under projektet.