Nytt kontrakt till Danmark

Radscan har idag tecknat kontrakt med DONG Energy i Danmark. Kontraktet omfattar kondensering och kondensatrening till 2 st bioeldade pannor på 140 MW vardera.

Detta är Radscans första projekt i Danmark och övertagande planeras till april 2017.