Nowy kontrakt w Danii

Radscan podpisał kontrakt z DONG Energy w Danii. Kontrakt obejmuje układ kondensacji spalin oraz oczyszczanie kondensatu dla dwóch kotłów biomasowych każdy po 140 MW.

Jest to pierwszy projekt Radscan w Danii, zaś odbiór planowany jest na kwiecień 2017.