Övertagande Lund

I enlighet med ursprunglig tidplan överlämnas idag anläggningen till beställaren. Radscan tackar för gott samarbete under projektet!