Odbiór Lund

Zgodnie z harmonogramem układ został odebrany przez klienta. Radscan dziękuje serdecznie za współpracę w trakcie tego projektu!