Genombrott i Polen

Äntligen! Efter många års hårt arbete har första större kontraktet tecknats i Polen! Beställare är Kraftvärmeverket i Bialystok och omfattar kondensering samt kondensatrening. Pannan är ca 80 MW och eldas med biobränsle.