Przełom w Polsce

W Końcu! Po wielu latach ciężkiej pracy, został podpisany pierwszy duży kontrakt w Polsce! Klientem jest Elektrociepłownia Białystok, zaś kontrakt dotyczy układu kondensacji spalin i oczyszczania kondensatu. Kocioł to jednostka biomasowa o mocy około 80 MW.