141010_Fortum_biokraftvärmeverk_2361 141010_Fortum_biokraftvärmeverk_3131 20140305_092247(0) IMG_3329 IMG_3416 IMG_3897 IMG_5226 IMG_5227 IMG_5582 IMG_5601 PICT2512 RGK Bild 1_1

Fortums KVV8 vid Värtaverket i Stockholm är med sina 345 MW såvitt vi vet den största bioeldade pannan med kondensering. I gynnsamma driftsfall kan hela 100MW värme utvinnas genom kondensering.

Radscans leverans består av kondensering med tubkylare samt uppfuktning i skrubbertorn. Kondensatrening till spädvattenkvalitet med membranteknik ingår också.