22248_01_Rekordorder 22248_05_2008-06-13 Förberedelser för betonggjutning 22248_07_2008-10-03 Formsättning av fläktfundament 22248_10_2008-10-22 Vi har påbörjat montaget av rökgasfläktarna. Som synes är de svarta inuti, det beror på att de är gummerade 22248_12_2009-12-01 Radscan Intervex leverar en Turn-key leverans. I vårt åtagande ingår även byggnaden. Montaget av stålstommen är nu i full gång 22248_17_2009-02-10 Tre kvar att lasta 22248_18_2009-02-10 Nu är numer två lastad. Totalt väger de 4 tubkylarna mer än 350 ton 22248_19_2009-02-18 Varje projekts första milstolpe, kylarlyft 22248_20_2009-04-14 Rökgaskanaler i väntan på isolering 22248_23_2009-07-03 De flesta drifterna är frekvenssyrda 22248_24_2009-07-03 Ställverk 22248_25_2009-08-10 pH instrument installerade med sedvanlig diskbänk för enkel kalibrering pH 22248_26_2009-09-25 Fjärrvärmerör upphängda i taket 22248_27_2009-11-12 Kondensatrening färdigställd

Vid årsskiftet 2007/2008 tecknas kontrakt med Fortum Värme AB för leverans av en komplett rökgas-kondenseringsanläggning till KVV6 i Värtaverket. Bränsle till pannorna som är på 2 x 140 MW är kolpasta med förhållandevis låg fukthalt varför projektet även innehåller en värmepump.

Kondensering plus värmepump levererar i storleksordningen 40 MW värme. Leveransen består av parallella kylare i två steg, rökgasfläktar, ny skorstenspipa samt kondensatrening med MF, UF, RO. Utöver detta tillkommer byggnad samt all utrustning som krävs för en komplett anläggning.