22238_01_2008-01-20 Så här kommer anläggningen att se ut enligt arkitekten 22238_06_2006-10-09 Konstruktionsarbetet är nu klart, så här skall anläggningen se ut när allting är färdigt_1 20080129 033 DSC00542 P2180035 P3090008

I januari 2007 tecknades kontrakt med Umeå Energi för leverans av en komplett rökgasrenings- och kondenseringsanläggning till den nya pannan Dåva 2. Projektet drivs i konsortium med Bravida Sverige AB och överlämnades till kund i början av 2010. Pannan eldas med biobränslen av olika slag och har en effekt på ca 110 MW värme och el. Kondenseringen ger ett tillskott på 30 MW.

Leveransen består av elfilter, SCR, rökgasfläkt (2MW), skrubber samt kondensatrening med MF och UF vilket uppfyller kraven för att kunna släppa det renade kondensatet till recipient.