22237_01_2007-01-02 Radscan Intervex fick ordern på rökgasrening och rökgaskondensering till SEVAB, Strängnäs_1 22237_03_2007-10-29 Byggnadsarbeterna har dragit igång under hösten 22237_05_2007-11-01 Radscan Intervex börjar leverera. Först leveransen är slangfilterna som kommer från Filcon i Danmark DSC05282 DSC05906 DSC05943 DSC06025 DSC06026 Croped DSC06032 DSC06037 DSC06038 DSC06150 DSC06182 DSC06183

Vårt projekt i Strängnäs Energi består av en komplett anläggning från pannans economizer till skorstenstopp. Bränsle till pannan är klassat som avfall och kan exempelvis bestå av hushållsavfall och returflis.

Leveransen består av rökgasrening bestående av påsfilter med tillhörande kol- & kalkdosering samt kondensering med kylare, rökgasfläkt och skorsten. Kondensatreningen är komplett med MF, UF, RO, EDI för produktion av spädvatten till pannan.