22244_01_2007-12-04 Konstruktions- och designarbete pågår för fullt, så här ser det ut nu_1 22244_03_2008-04-11 Det här skall bli skorstensfundamentetl 22244_11_2008-10-10 Första kylaren står nu på plats 22244_15_2008-10-17 Utsikt över upplagsplats för panndelar 22244_16_2008-10-17 Radscan har nu båda rökgaskylarna på plats och montagearbetet kan fortsätta med övrig utrustning 22244_25_2008-12-05 Tyska rökgasspjäll 22244_27_2008-12-05 Lossning av de två understa delarna 22244_29_2008-12-21 Här lyfts den första av 6 delar till den 110 meter höga skorstenen 22244_30_2008-12-21 Nu ska det helst passa mot alla bultarna också 22244_43_2009-01-28 Montaget av anslutningarna till rotorena pågår. Just här är det droppavskiljarlådorna som svetsas fast 22244_47_2009-03-03 Rökgaskondenseringen börjar ta form 22244_48_2009-03-19RO till råvattenrening på plats i Södertälje 22244_49_2009-04-01 Montage av fjärrvärmerör kring pump 22244_50_2009-06-01 Utcheckning av råvattenreningen 22244_51_2009-10-15 Sista fotot från rökgaskanalens insida. Imorgon öppnas spjället och anläggningen börjar leverera energi 22244_52_2009-10-16 Värmare för förbränningsluft med tillhörande ångsystem P2110001

I juli 2007 tecknas kontrakt med Söderenergi AB för leverans av en komplett rökgaskondenseringsanläggning till den nya pannan vid Igelsta kraftvärmeverk. Pannan eldas med biobränslen av olika slag och har en effekt på ca 240 MW värme och el. Kondenseringen ger ett tillskott på imponerande 80MW vid gynnsamma driftsförhållanden.

Den stora värmeåtervinningen möjliggörs genom Radscans teknik med uppvärmning av förbränningsluft vilken effektivt kramar ur den sista energin ur rökgaserna innan de släpps ut i atmosfären. Leveransen består av kylare, roterande uppfuktare, skorsten samt kondensatrening med MF, UF, RO, EDI och ammoniakavskiljning. I leveransen ingår även spädvattenrening till pannan.