127_2744 127_2781 128_2807 22233_10_2006-10-09 Här ser vi underdelarna för kondesorerna. Dessa är tillverkade i glasfiberarmerad plast (GAP). Här skall kondensatet samlas upp 22233_35_2007-04-04 Fjärrvärmerören kylare installerade 061130 P6200068 P6200145 PICT1508 PICT1715 Ställverk2

I mars 2006 tecknades kontrakt med Oulun Energia för leverans av en komplett rökgaskondenseringsanläggning till panna Topplia 2. Pannan eldas med torv och har en effekt på 280 MW och den levererar kontinuerligt 50MW värme till fjärrvärmenätet.

Leveransen består av parallella kylare pga. det stora rökgasflödet samt komplett kondensatrening med MF, UF och RO. Projektet övertogs av kund i maj 2007.