22246_01_2007-11-01 Vy från Söderleden. Så här ska det se ut när det nya kraftvärmeverket i Riskulla är klart 22246_02_2008-01-28 Konstruktions- och designarbetet är i full gång_1 22246_04_2008-06-23 Byggnadsarbetena är som synes i full gång. Om 1,5 år ska anläggningen leverera el- och värmeenergi 22246_07_2008-07-10 För att lyfta i den nya pipan krävs ett kranlyft 140 meter upp i luften. Ett spännande precisionsarbete 22246_08_2008-07-10 Nu är första delen på väg 22246_13_2008-02-22 Luftspjäll i syrafast material 22246_19_2008-10-23 Under rökgaskylaren ska vi fånga upp allt vatten som kondenserar. Vattnet hamnar först i kylarutloppet som är i syrafast material 22246_20_2009-02-18 Montering av roterande rotor och påvärmare 22246_21_2009-03-25 Konsoler för kanaler monteras 22246_22_2009-04-23 Rökgaskanaler upphängda 22246_23_2009-09-31 Rökgaskanaler med bypass och isolering redo att ta emot rökgaser 22246_24_2009-09-31 Kylaröverdel med spolning 22246_25_2009-09-31 Kondesatrening med rörsystem i GAP 22246_26_2009-09-31 Påvärmare med tillhörande ångsystem prydligt installerat

Tekniskt sett är projektet i Mölndal Energi förhållandevis likt Södertälje men trots dessa likheter så är varje anläggning unik med unika förutsättningar på arbetsplatsen. Pannans effekt är ca. 80MW och den eldas med biobränsle.

Leveransen är en komplett anläggning med rökgaskondensering samt uppfuktning av förbränningsluft för maximalt utnyttjande av energin i rökgaserna. Systemet ger 20 MW vid givna designförutsättningar. Kondensatreningen är enligt Radscan standard med MF, UF, RO och EDI. Det renade kondensatet används till viss del internt som processvatten.