IMG_5531 IMG_5542 IMG_5547 IMG_5644 IMG_6381 IMG_7005 IMG_7030 IMG_7032 Vy3 Overview_1

Fortum Värme investerar i ny kondensatrening till Bristaverket Block 1.

Radscan levererar kondensatrening med membranteknik samt en quench för ökad rökgasrening. Anläggningen tas i drift hösten 2014.