22266_02_2011-04-16 Hålet till den nya skorstenspipan 22266_03_2011-06-08 Skorstenen i delar levererad till montageplatsen. Allt i Duplex 22266_04_2011-09-23 Nu är montaget av komponenterna för vattenbehandling avslutat. På bilden ser vi RO 22266_05_2011-09-23 MF Första reningssteget 22266_06_2011-09-23 UF 22266_07_2011-09-23 Ammoniak membran 22266_08_2011-09-23 Kapacitetshöjning Tungmetall 101215 Picture 2_1

Till E.ON’s Bio 70 projekt på Åbyverket i Örebro levererar Radscan en komplett anläggning för rökgaskondensering samt kondensatrening. Som antyds av projektnamnet är pannan på 70 MW och eldas med biobränsle.

Andritz OY är totalentreprenör och Radscan underentreprenör med totalansvar. Utöver kondenseringen kompletteras även vattenreningen levererad av Radscan 2002 för utökad kapacitet och den gamla ammoniakstrippern rivs ut till förmån för modern membranteknik. Anläggningen tas i drift 2012.