22237_01_2007-01-02 Radscan Intervex fick ordern på rökgasrening och rökgaskondensering till SEVAB, Strängnäs_1 22237_03_2007-10-29 Byggnadsarbeterna har dragit igång under hösten 22237_05_2007-11-01 Radscan Intervex börjar leverera. Först leveransen är slangfilterna som kommer från Filcon i Danmark DSC05282 DSC05906 DSC05943 DSC06025 DSC06026 Croped DSC06032 DSC06037 DSC06038 DSC06150 DSC06182 DSC06183

Projekt dla Strängnäs Energi to kompletna dostawa układu oczyszczania i kondensacji spalin od wylotu z kotła po komin włącznie. Paliwem są tu  odpady komunalne oraz drewno z rozbiórek.

Na system składają się: filtry workowe z dozowaniem suchego sorbentu (wapna i węgla aktywowanego), skraplacze, wentylator spalin i komin oraz układ oczyszczania kondensatu (mikrofiltracja, ultrafiltracja, odwrócona osmoza i elektrodejonizator), do jakości wody kotłowej.