150202 Layout 1_1 20150701_100912 20150701_145559 20150811_082915 20150827_095901

DONG Energy inwestuje w nową instalację biomasową w Skaerbaek w Danii. Składa się ona z dwóch linii po 140 MW.

Radscan dostarcza układ odzysku, układ pomiaru emisji oraz membranowy układ oczyszczania kondensatu. Rozpoczęcie montażu w lecie 2015, odbiór zakładu 2017.