22244_01_2007-12-04 Konstruktions- och designarbete pågår för fullt, så här ser det ut nu_1 22244_03_2008-04-11 Det här skall bli skorstensfundamentetl 22244_11_2008-10-10 Första kylaren står nu på plats 22244_15_2008-10-17 Utsikt över upplagsplats för panndelar 22244_16_2008-10-17 Radscan har nu båda rökgaskylarna på plats och montagearbetet kan fortsätta med övrig utrustning 22244_25_2008-12-05 Tyska rökgasspjäll 22244_27_2008-12-05 Lossning av de två understa delarna 22244_29_2008-12-21 Här lyfts den första av 6 delar till den 110 meter höga skorstenen 22244_30_2008-12-21 Nu ska det helst passa mot alla bultarna också 22244_43_2009-01-28 Montaget av anslutningarna till rotorena pågår. Just här är det droppavskiljarlådorna som svetsas fast 22244_47_2009-03-03 Rökgaskondenseringen börjar ta form 22244_48_2009-03-19RO till råvattenrening på plats i Södertälje 22244_49_2009-04-01 Montage av fjärrvärmerör kring pump 22244_50_2009-06-01 Utcheckning av råvattenreningen 22244_51_2009-10-15 Sista fotot från rökgaskanalens insida. Imorgon öppnas spjället och anläggningen börjar leverera energi 22244_52_2009-10-16 Värmare för förbränningsluft med tillhörande ångsystem P2110001

W lipcu 2007 roku podpisaliśmy kontrakt z SöderEnergi AB na dostawę „pod klucz” układu kondensacji spalin do elektrociepłowni Iglesta. Kocioł opalany jest biomasą różnego pochodzenia i ma wydajność ok. 240MW. Kondensacja spalin zapewnia dodatkowo do 80MW!

Tak duży odzysk ciepła wynika z zastosowania technologii podgrzewu i nawilżania spalin firmy Radscan, co pozwala na jeszcze większy odzysk energii inaczej traconej w stratach kominowych. Dostawa obejmuje skraplacze, wymiennik rotacyjny, komin oraz układ oczyszczania kondensatu, do jakości wody kotłowej (mikrofiltracja, ultrafiltracja, odwrócona osmoza i elektrodejonizator) łącznie z usuwaniem amoniaku.