127_2744 127_2781 128_2807 22233_10_2006-10-09 Här ser vi underdelarna för kondesorerna. Dessa är tillverkade i glasfiberarmerad plast (GAP). Här skall kondensatet samlas upp 22233_35_2007-04-04 Fjärrvärmerören kylare installerade 061130 P6200068 P6200145 PICT1508 PICT1715 Ställverk2

W marcu 2006 roku został podpisany kontrakt z Oulun Energia na dostawę „pod klucz” układu odzysku ciepła z kondensacji spalin dla kotła Topplia 2. Jest to kocioł na torf o mocy 280MW, zaś odzysk ciepła wynosi 50MW.

Instalacja składa się z dwóch równoległych skraplaczy i systemu oczyszczania kondensatu (mikrofiltracja, ultrafiltracja, odwrócona osmoza). Obiekt został przekazany do eksploatacji w Maju 2007 roku.