22246_01_2007-11-01 Vy från Söderleden. Så här ska det se ut när det nya kraftvärmeverket i Riskulla är klart 22246_02_2008-01-28 Konstruktions- och designarbetet är i full gång_1 22246_04_2008-06-23 Byggnadsarbetena är som synes i full gång. Om 1,5 år ska anläggningen leverera el- och värmeenergi 22246_07_2008-07-10 För att lyfta i den nya pipan krävs ett kranlyft 140 meter upp i luften. Ett spännande precisionsarbete 22246_08_2008-07-10 Nu är första delen på väg 22246_13_2008-02-22 Luftspjäll i syrafast material 22246_19_2008-10-23 Under rökgaskylaren ska vi fånga upp allt vatten som kondenserar. Vattnet hamnar först i kylarutloppet som är i syrafast material 22246_20_2009-02-18 Montering av roterande rotor och påvärmare 22246_21_2009-03-25 Konsoler för kanaler monteras 22246_22_2009-04-23 Rökgaskanaler upphängda 22246_23_2009-09-31 Rökgaskanaler med bypass och isolering redo att ta emot rökgaser 22246_24_2009-09-31 Kylaröverdel med spolning 22246_25_2009-09-31 Kondesatrening med rörsystem i GAP 22246_26_2009-09-31 Påvärmare med tillhörande ångsystem prydligt installerat

Technicznie projekt dla Mölndal Energi jest podobny do projektu w Strängnäs jednak pomimo podobieństw każdy projekt jest indywidualnie dopasowany do wymagań klienta. Kocioł ma wydajność 80MW i jest opalany biomasą.

Dostawa „pod klucz” obejmuje skraplacze oraz wymiennik rotacyjny do podgrzewu i nawilżania powietrza spalania pozwalający na maksymalizację odzysku ciepła. Instalacja ta nominalnie dostarcza dodatkowe 20MW. Układ oczyszczania kondensatu wyposażony w mikrofiltrację, ultrafiltrację, odwróconą osmozę oraz elektrodejonizator dostarcza wodę do procesu.