IMG_5531 IMG_5542 IMG_5547 IMG_5644 IMG_6381 IMG_7005 IMG_7030 IMG_7032 Vy3 Overview_1

Fortum Värme inwestuje w nowy układ oczyszczania kondensatu na bloku 1 w Bristaverket.

Radscan dostarczył kompletny układ oczyszczania oparty o system membranowy oraz nowy quench dla poprawy oczyszczania spalin. Instalacja przekazana do eksploatacji jesienią 2014.