22266_02_2011-04-16 Hålet till den nya skorstenspipan 22266_03_2011-06-08 Skorstenen i delar levererad till montageplatsen. Allt i Duplex 22266_04_2011-09-23 Nu är montaget av komponenterna för vattenbehandling avslutat. På bilden ser vi RO 22266_05_2011-09-23 MF Första reningssteget 22266_06_2011-09-23 UF 22266_07_2011-09-23 Ammoniak membran 22266_08_2011-09-23 Kapacitetshöjning Tungmetall 101215 Picture 2_1

Radscan dostarcza kompletną instalację odzysku ciepła i oczyszczania kondensatu dla E.ON w ramach projektu - Bio 70 – modernizacji obiektu w Åbyverket in Örebro. Obiekt ten to 70MW kocioł na biomasę.

Głównym wykonawcą jest Andritz OY, zaś Radscan jest podwykonawcą z pełną odpowiedzialnością w zakresie własnych dostaw. Poza nowym systemem, modernizujemy również instalację dostarczoną również przez Radscan w 2002 roku w celu zwiększenia jej wydajności. Rozruch instalacji nastąpił w 2012 roku.