W dniu dzisiejszym podpisana została umowa między Radscan AB, a Lahti Energia Oy. W ciągu najbliższych trzech lat wybudujemy wspólnie nową instalację. W zakres powierzony Radscan wchodzi układ odzysku ciepła z kondensacji spalin wraz z układem nawilżania powietrza spalania oraz układ oczyszczania kondensatu/wody - do jakości wody kotłowej.

W elektrociepłowni należącej do PGE w Rzeszowie powstaje nowoczesna spalarnia odpadów, w której po raz pierwszy w Polsce zainstalowany zostanie układ odzysku ciepła ze spalin - oczywiście dostarczony przez Radscan Intervex.

Rozwój firmy, ale i akwizycja nowego członka grupy - MESAB - wygenerowała potrzebę nowej posady dyrektora głównego dla Radscan Intervex. Chcemy powitać Helenę Roos, która podejmie tę rolę od 2 stycznia 2017. Helena pracowała w zespole Radscan w latach 2007-2013 w roli inżyniera procesowego oraz lidera projektu.

Wybudowanie kolejnej instalacji odzysku ciepła w Daniii zostało powierzona Radscan.  Tym razem będziemy działać w Odense gdzie powstaną 2 linie odzysku, każda z nich wyposażona w dwu stopniowy skraplacz oraz pompę ciepła. Taki układ pozwala na zejście z temperaturą spalin na kominie do 25°C - co oznacza bardzo wysoką sprawność całkowitą.

Radscan AB z dniem dzisiejszym pozyskało M. E. Solutions AB.
 
M.E. Solutions AB jest liderem w branży urządzeń  ochrony środowiska w sektorze morskim.
 
Istnieje wiele podobieństw między połączonymi firmami, razem możemy wzmocnić pozycję rynkową oraz rowinąć i ulepszyć ofertę skierowaną do naszych klientów.
 
Więcej informacji o  M. E. Solutions AB na www.mesab.eu
 

Dziś inauguracja nowej elektrociepłowni - KVV8 w Värtaverket w Sztokholmie, która jest ważnym krokiem naprzód w kierunku rozwoju zrównoważonego opartego na energii odnawialnej.

Odzysk ciepła z naszej instalacji podczas rozruchu przekroczył 100 MW.

Po ceremonii inauguracyjnej dyrektor Radscan - Tomas Börgesson (z prawej) miał okazję  na rozmowę z cenionym fotografem Mattias'em Klum'em (z lewej).

Po 3 latach ciężkiej pracy możemy w końcu otworzyć klapy spalin w Värtan. Jest to największa do tej pory instalacja odzysku ciepła z kondensacji spalin.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy odnowione certyfikaty dotyczące systemu kontroli jakości w następujących dziedzinach.
 
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
 
Obecna rewizja obejmuje również firmy córki tj. organizację serwisową Radscan Industriservice oraz oddział Radscan Intervex Polska Sp z.o.o

Podpisaliśmy kontrakt z Strängnäs Energii och Mijö w Eskilstunie. Zakres obejmuje zaprojektowanie i wykoanie pod klucz instalacji redukcj metali ciężkich w ściekach z układu oczyszczania kondensatu spalin.