22248_01_Rekordorder 22248_05_2008-06-13 Förberedelser för betonggjutning 22248_07_2008-10-03 Formsättning av fläktfundament 22248_10_2008-10-22 Vi har påbörjat montaget av rökgasfläktarna. Som synes är de svarta inuti, det beror på att de är gummerade 22248_12_2009-12-01 Radscan Intervex leverar en Turn-key leverans. I vårt åtagande ingår även byggnaden. Montaget av stålstommen är nu i full gång 22248_17_2009-02-10 Tre kvar att lasta 22248_18_2009-02-10 Nu är numer två lastad. Totalt väger de 4 tubkylarna mer än 350 ton 22248_19_2009-02-18 Varje projekts första milstolpe, kylarlyft 22248_20_2009-04-14 Rökgaskanaler i väntan på isolering 22248_23_2009-07-03 De flesta drifterna är frekvenssyrda 22248_24_2009-07-03 Ställverk 22248_25_2009-08-10 pH instrument installerade med sedvanlig diskbänk för enkel kalibrering pH 22248_26_2009-09-25 Fjärrvärmerör upphängda i taket 22248_27_2009-11-12 Kondensatrening färdigställd

At the turn of 2007/2008 a contract was signed with Fortum Värme AB for delivery of a complete flue gas condensation plant to KVV6 in Värtaverket. There are two coal paste boilers of 140 MW each with relatively low moisture content so the project also includes a heat pump. Condensation plus heat pump delivers about 40 MW of heat.

The delivery consists of parallel condensers in two stages, fans, new chimney pipe and condensate treatment with MF, UF, RO. In addition to this building and all equipment required for a complete installation.