22244_01_2007-12-04 Konstruktions- och designarbete pågår för fullt, så här ser det ut nu_1 22244_03_2008-04-11 Det här skall bli skorstensfundamentetl 22244_11_2008-10-10 Första kylaren står nu på plats 22244_15_2008-10-17 Utsikt över upplagsplats för panndelar 22244_16_2008-10-17 Radscan har nu båda rökgaskylarna på plats och montagearbetet kan fortsätta med övrig utrustning 22244_25_2008-12-05 Tyska rökgasspjäll 22244_27_2008-12-05 Lossning av de två understa delarna 22244_29_2008-12-21 Här lyfts den första av 6 delar till den 110 meter höga skorstenen 22244_30_2008-12-21 Nu ska det helst passa mot alla bultarna också 22244_43_2009-01-28 Montaget av anslutningarna till rotorena pågår. Just här är det droppavskiljarlådorna som svetsas fast 22244_47_2009-03-03 Rökgaskondenseringen börjar ta form 22244_48_2009-03-19RO till råvattenrening på plats i Södertälje 22244_49_2009-04-01 Montage av fjärrvärmerör kring pump 22244_50_2009-06-01 Utcheckning av råvattenreningen 22244_51_2009-10-15 Sista fotot från rökgaskanalens insida. Imorgon öppnas spjället och anläggningen börjar leverera energi 22244_52_2009-10-16 Värmare för förbränningsluft med tillhörande ångsystem P2110001

In July 2007 a contract was signed with Söderenergi AB for delivery of a complete flue gas condensation plant to the new boiler at Igelsta Combined Heat and Power plant. The boiler is fired with biomass of various types and has a capacity of about 240 MW of heat and electricity. The condensation gives an additional impressive 80MW in favourable operating conditions. The large heat recovery was made ​​possible by Radscan technology with pre-heating of combustion air which effectively squeezes out the last energy from the flue gases before they are emitted into the atmosphere.

The delivery consists of condensers, rotary pre-heater, stack and condensate treatment plant with Micro Filtration, Ultra Filtration, Reversed Osmosis, Electro Deioniser and ammonia removal (NH4). The delivery also includes boiler make-up water purification.