22246_01_2007-11-01 Vy från Söderleden. Så här ska det se ut när det nya kraftvärmeverket i Riskulla är klart 22246_02_2008-01-28 Konstruktions- och designarbetet är i full gång_1 22246_04_2008-06-23 Byggnadsarbetena är som synes i full gång. Om 1,5 år ska anläggningen leverera el- och värmeenergi 22246_07_2008-07-10 För att lyfta i den nya pipan krävs ett kranlyft 140 meter upp i luften. Ett spännande precisionsarbete 22246_08_2008-07-10 Nu är första delen på väg 22246_13_2008-02-22 Luftspjäll i syrafast material 22246_19_2008-10-23 Under rökgaskylaren ska vi fånga upp allt vatten som kondenserar. Vattnet hamnar först i kylarutloppet som är i syrafast material 22246_20_2009-02-18 Montering av roterande rotor och påvärmare 22246_21_2009-03-25 Konsoler för kanaler monteras 22246_22_2009-04-23 Rökgaskanaler upphängda 22246_23_2009-09-31 Rökgaskanaler med bypass och isolering redo att ta emot rökgaser 22246_24_2009-09-31 Kylaröverdel med spolning 22246_25_2009-09-31 Kondesatrening med rörsystem i GAP 22246_26_2009-09-31 Påvärmare med tillhörande ångsystem prydligt installerat

Technically, the project for Mölndal Energi is relatively similar to Södertälje but despite these similarities, every facility is unique with its opportunities and the workplace. Boiler output is approx. 80MW and fired with biofuels.

The delivery is a complete condensation plant with combustion air humidification for maximum utilization of the energy in the flue gas. The system provides 20 MW at nominal design conditions. Condensate purification is done according to Radscan standard with MF, UF, RO and EDI. The purified condensate is used internally as process water.